Mreža Forage

FORAGE je večstranska evropska mreža partnerjev - tudi Slovenske UTŽO - ki želijo postaviti visoke standarde razvoju prakse izobraževanja starejših odraslih. Od prvega Evropskega leta starejših in solidarnosti med generacijami (1993) dalje obstajajo številni vseevropski projekti, izmenjave, usposabljanje, seminarji, programi itd., ki se ukvarjajo s tem izobraževanjem. Njihovo število se je povečalo pred desetimi leti z nastankom okvirnega programa Grundtvig. Odtlej so se nabrale številne bogate izkušnje, a doslej jih nismo dobro uporabili. V FORAGE si prizadevamo projekte in spoznanja nadgraditi, izmenjati informacije in znanje, oceniti in analizirati, kolikšna je njihova vrednost in kolikšen je njihov vpliv na izobraževanje starejših in koliko se je zaradi njih spremenila politika starosti in staranja, koliko je bilo zbranih raziskovalnih podatkov in kakšna je njihova vrednost.

 

Doc. Dr. Dušana Findeisen

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in Filozofska fakulteta v Ljubljani