Povezave

Povezave do evropskih projektov na področju dejavne starosti in izobraževanja starejših

CINAGE projekt

Personal TownTours (Z menoj po mojem mestu)

EMIL

ECIL

DANET

Spodaj so povezave do pomembnejših zakonov na področju izobraževanja odraslih in njihove širše družbene vključenosti.

Zakon o izobraževanju odraslih. Uradni list RS št. 110/2006, z dne 26. 10. 2006.

Strategija vseživljenjskoti učenja v Sloveniji. Ministrstvo za šolstvo in šport, julij 2007.

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2012 - 2020. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, januar 2013.

Zakon o zdravstvenem zavarovanju. Uradni list RS št. 72/2006, z dne 11. 7. 2006.

Zakon o prostovoljstvu. Uradni list RS pt. 10/2011, z dne 18. 2. 2011.